Snapseed vylepšil uživatelské rozhraní a přidal vyvážení bílé

App Store

Aktualizace aplikace Snapseed na verzi 2.13 mírně upravuje uživatelské rozhraní, hlavně ale přináší novou funkci vyvážení bílé.

Změna uživatelského rozhraní se udála v tom, že pokud na snímek aplikujete nějakou úpravu, tak se při horní straně displeje zobrazí ukazatel intenzity. Do teď jste se mohli orientovat jen dle čísel, nyní však přesně vidíte míru vaší editace. Jistě to pomůže v přesnější a přehlednější úpravě vašich snímků.

Tou hlavní novinkou je ale možnost ruční volby vyvážení bílé. Každé světlo má jiný tepelný rozsah, jinak svítí žárovka, jinak svítí zářivka a jinak i samotné Slunce. Pokud se vám nelíbí, jak jej určila automatika iPhonu, můžete jej ve Snapseedu nově editovat.


 

Vyvážení bílé (v angličtině White Balance, WB) je ve fotografii nebo kinematografii označení pro úkon spočívající v barevném vyvážení předmětu snímání (a jeho světelným podmínkám) tak, aby se zachycený obraz co nejlépe shodoval s podáním barev, tak jak je vidí lidské oko.

Světelné podmínky mohou být různé, každý světelný zdroj může mít jinou barevnou teplotu, a zatímco lidské oko se těmto podmínkám umí do značné míry subjektivně přizpůsobit, u filmu nebo digitálního světlocitlivého čipu tomu tak není a odchylka od světelných podmínek, na které je přístroj v ten který okamžik nastaven, se výrazně projeví.

Nastavení bílé se diametrálně liší podle technologie daného fotografického přístroje.

Zdroj: Wikipedie


 

Snímek můžete nechat editovat automaticky, nebo si ručně zvolit teplotu a tónování. Přítomné je ale i tzv. kapátko, které určuje vyvážení bílé dle daného bodu, na který jej přesunete. Snapseed se tak touto aktualizací stává zase o to více univerzálnější aplikací, a to je dobře.