Co je pravidlo třetin a jak ho používat při fotografování

Pravidlo třetin je vizuální kompoziční technika používaná ve fotografii a dalších výtvarných oborech. Často je považováno za nejdůležitější pravidlo pro komponování fotografií.

V tomto článku vám vysvětlíme, jak pravidlo třetin využít několika způsoby ke zlepšení vašich fotografií.

Co je to pravidlo třetin?

Pravidlo třetin navrhuje rozdělit fotografii na 3 vodorovné a 3 svislé třetiny, čímž vznikne celkem 9 stejně velkých obdélníků. Pravidlo pak doporučuje umístit důležité prvky, jako je horizont a hlavní objekt, podél linií oddělujících vodorovné a svislé třetiny. Zde je fotografie z New Yorku, kde je použita tato techniku kompozice fotografie.

pravidlo třetin

Nejdůležitějšími prvky na této fotografii jsou horizont, panorama New Yorku a Socha Svobody jako hlavní objekt.

Horizont je umístěn na linii oddělující horizontální střední a dolní třetinu. Další dva prvky, panorama a Socha Svobody, jsou umístěny podél svislých linií. Výsledkem této kompozice je, že dva nejdůležitější prvky, Socha Svobody (konkrétně hlava) a panorama, se nacházejí na průsečíku horizontální a vertikální třetiny. Tato fotografie je tedy téměř dokonalým příkladem použití pravidla třetin ve fotografii.

Jak povolit mřížku pro použití pravidla třetin v aplikaci Fotoaparát

V základní aplikaci Fotoaparát přejděte do NastaveníFotoaparát a v sekci Kompozice zapněte možnost Mřížka. Tím se do hledáčku přidají čáry mřížky pro použití pravidla třetin.

Mřížka pravidlo třetin

Jak kreativně komponovat pomocí pravidla třetin

Podívejme se tedy na několik dalších příkladů fotografií, kde je pravidlo třetin použito kreativnějším způsobem.

Vytváření dynamičtějších fotografií

U následující fotografie je použito pravidlo třetin k vytvoření dynamičtější fotografie tím, že okraj budovy s hlavním objektem nahoře probíhá diagonálně napříč záběrem. Jak vidíte, umístil jsem začátek na linii mezi horní a střední vodorovnou třetinou a hlavní objekt jsem umístil do svislé střední třetiny. Hlavní objekt, opuštěnou rozhlednu, jsem pak umístil do horních dvou částí střední třetiny.

pravidlo třetin dynamicky

Větve stromů jsem navíc použil jako rám pro hlavní objekt. Tato fotografie je tedy také dobrým příkladem toho, jak při fotografování používat rámování.

Použití pravidla třetin u fotografií bez hlavního objektu

Obvykle, když fotografuji místnost v opuštěné budově, je hlavním objektem fotografie samotná místnost. V takovém případě fotografuji místnost diagonálně s využitím pravidla třetin, jak můžete vidět na této fotografii pořízené na opuštěné radnici v Černobylu.

pravidlo třetin Černobyl

V této kompozici jsem umístil okraj místnosti na linii mezi dvěma levými vodorovnými třetinami a zarovnal střechu s okrajem na průsečíku nejlevější a nejvyšší linie mřížky.

Jistě, můžete namítnout, že tři zbývající židle uprostřed by mohly být hlavním objektem. Ale v tomto případě jsem chtěl zachytit spád celé místnosti, a ne jen těch tří židlí. Každopádně jsou ale ty tři židle, pokud je považujete za hlavní objekt, umístěny na spodní vodorovné linii mřížky, což odpovídá návrhu pravidla třetin.

Vytvoření negativního prostoru pomocí pravidla třetin

Pravidlo třetin skvěle funguje při vytváření negativního prostoru, jako na fotografii níže. U této fotografie jsem hlavní objekt umístil do levých dvou třetin fotografie a nejpravější třetinu jsem nechal prázdnou, čímž jsem vytvořil negativní prostor.

pravidlo třetin negativní prostor

Věž jsem mohl umístit celou do čtyř výsečí v levém dolním rohu, ale rozhodl jsem se umístit vrchol věže do průsečíku horní a levé linie mřížky, abych znázornil její výšku a velikost.

Pravidlo třetin funguje při jakémkoli poměru stran

Stejně jako mnoho jiných kompozičních pravidel je i pravidlo třetin nezávislé na poměru stran fotografie. Jak můžete vidět, funguje dokonce i u snímků čtvercového formátu.

pravidlo třetin čtverec

Když jsem snímek ořízl, umístil jsem mrakodrap v popředí do levých dvou třetin a ten menší vpravo do dvou pravých dolních třetin. Tento snímek je tedy dalším příkladem kreativního využití tohoto pravidla.

Pokud se chcete zlepšit ve fotografování iPhonem a dozvědět se další tipy společně s praktickým výkladem, přihlaste se na náš kurz focení iPhonem!

Tags from the story