Nauč se spojit světy: koláže reality a snímků obrazovky

Koláže, především fotokoláže, se staly důležitou součástí digitálního světa především s nástupem sociálních sítí jako je Facebook nebo Instagram. Podle Britské webové stránky Telegraph klest rozsah pozornosti průměrného člověka z dvanácti sekund v roce 2000 na pouhých osm sekund v současnosti. V této statistice nad námi vedou dokonce i zlaté rybky, které mají rozsah pozornosti celých devět sekund. Tak či onak, vzhledem k sníženému rozsahu pozornosti, jsou koláže jednou z nejlepších cest jak sdílet co nejvíce v krátkém čase.

Koláže mají mnoho různých funkcí, například mohou spojit rozdílné časové osy. Lidé, kteří se vyžívají ve fitness životním stylu, mohou koláž použít na to, aby ukázali svůj pokrok v tělocvičně. Koláže také umožní zachytit specifickou atmosféru nebo moment. Například hráč, který vyvíjí svoji strategii v online aplikaci PokerStars Casino, která umožní hráčům hrát poker s lidmi s celého světa, může vytvořit snímek obrazovky a použít ho jako součást koláže poté, co vyhraje. Stejným způsobem se můžete podělit například o své běžecké úspěchy.

Nejdůležitější vlastnosti koláže jsou kombinace barev, počet fotografií, a font přidaného textu. Na internetu jsou nesčetné on-line programy zdarma ve kterých můžete vytvořit koláže přímo ze svého iPhone. Jenže koláže nejsou pouze o programech, ale také o organizaci.

chromatický kruh koláže

 

Jedním z nejdůležitějších nástrojů na hledání barevné kombinace je takzvaný chromatický kruh, který se skládá z primárních, sekundárních, a terciárních barev. Primární barvy – modrá, červená, a žlutá – tvoří základ všech ostatních. Snažíte-li se najít kontrastní barvy, které zvýrazní rozdíly, nebo zdůraznit nadšení, pak se orientujte podle komplementárních barev. Ty stojí v chromatickém kruhu naproti sobě, jako například modrá a oranžová. Chcete-li naopak navodit uvolněnou atmosféru a kontinuitu, pak je dobré dívat se na analogické barvy. V chromatickém kruhu jsou umístěny vedle, anebo blízko sebe, jako například modrá a fialová. Ačkoliv ne vždy stojí v popředí koláže, kombinace barev jsou klíčem k úspěšné a zajímavé kompozici.

Stejně jako barvy, i fotografie a snímky obrazovky jsou komplikovanější, než se může na první pohled zdát. Jak veliké by měly fotografie být? Měly by být všechny stejné velikosti? Podle magazínu Livescince.com se člověk může soustředit jenom na 4 věci zároveň a proto je důležité nepřehltit publikum příliš mnoha fotografiemi. Pokyny pro tvorbu prezentačních plakátů na akademických konferencích říkají, že se lidé nejdříve soustředí na bod v prostředku levé horní čtvrtiny, potom jejich pohled putuje dolů a nakonec na pravou polovinu plakátu. Je proto důležité aby se fotka, kterou chcete nejvíce zdůraznit, nacházela nalevo a nahoře od prostředku vaší koláže.

typ fontu koláže

 

Text v kolážích není vždy důležitý. Nicméně pokud se ho rozhodnete začlenit, je potřeba vybrat správný typ fontu. Vzhledem k vizuální povaze koláží je důležité se ujistit, že fonty které použijete, jsou jednoduché a dobře čitelné. Dělí se na tři základní druhy. První je písmo patkové, které je zakončeno patkami neboli kolmými čárkami. Příkladem je Times New Roman. Druhé je písmo bezpatkové, to naopak patky nemá, příkladem takového písma je Arial. Poslední jsou pak písma neproporční, kde všechny znaky mají stejnou šířku, jako například Courier. Dobře čitelná písma jsou většinou bezpatková, tučná a bez zbytečných ozdob. Na druhou stranu, pokud chcete vaši koláž udělat zajímavější, na internetu existuje nesčetné množství fontů zadarmo.