Photos – Když je málo místa na disku

Web iPhonefoto je o mobilní fotografii – zejména té provozované na mobilních telefonech iPhone. Ty jsou úzce spjaté i s desktopovou platformou OS X. Aplikace Photos, či chcete-li Fotky, nahradila v nové verzi OS X dobře známé iPhoto a jejím úkolem je kromě jiného správa archivu vašich fotografií na Macu. Jak se zachovat, když dochází místo na disku vašeho počítače a fotografií je příliš?

Knihovna fotografií uložená na iCloudu

Pokud zapnete ve Photos volbu Knihovna fotografií na iCloudu, žádné místo neušetříte. Fotografie z počítače se sice v plném rozlišení nakopírují na iCloud, ale v počítači zůstanou. Až po zaškrtnutí volby Optimalizovat úložiště na Macu dojde k tomu, že fotografie a videa v počítači se zmenší (sníží se rozlišení, RAW se nahradí JPEGem a zvýší se komprese), originály v plném rozlišení zůstanou na iCloudu a vy nějaké místo ušetříte. Kolik přesně, záleží na struktuře vašeho fotoarchivu.

Photos 1

Výhodou tohoto řešení je, že máte ve svém počítači k dispozici celý archiv, bezproblémově funguje synchronizace s ostatními zařízeními přes iCloud a nemusíte se o nic starat. Nevýhodou je, že už nemáte u sebe fyzicky uložené fotografie a videa v plném rozlišení (originály) a tudíž se například ani nezálohují do Time Machine. Jste tak vydáni na pospas iCloudu.

Photos 2

 

Knihovna Photos na externím disku

Druhou možností je mít knihovnu Photos uloženou na externím disku. Stejně jako v případě iPhoto či Aperture toho jde dosáhnout velice snadno. Stačí spustit Finder, ve vaší domovské složce najdete v podsložce Obrázky/Photos knihovnu a jednoduše ji myší přetáhnete na externí disk. Poklepáním myší na knihovnu v nové lokaci knihovnu otevřete a Photos si zapamatují její nové umístění. Pokud budete mít pouze jednu knihovnu Photos, tak se bude bez problémů synchronizovat s iCloudem kdykoli, kdy bude externí disk připojený k počítači.

Výhodou takového řešení je maximální úspora místa v interním úložišti. Fotografie pak na interním disku nezabírají doslova nic, je zachována synchronizace s iCloudem a je jen na vás, zda budete mít na externím disku knihovnu s originály nebo s optimalizovanými náhledy. Nevýhodou je, že pokud nebude externí disk připojený k počítači, zcela ztrácíte možnost s fotografiemi pracovat.

Photos 3

 

Odkazované originály mimo knihovnu

Aplikace iPhoto a Aperture uměly i kompromisní řešení, kdy na interním disku jsou uloženy zmenšené náhledy fotografií a na externím disku originály v plné kvalitě. S ohledem na zpětnou kompatibilitu i Photos něco takového znají, ale bohužel poměrně nešťastným způsobem.

Pokud do Photos naimportujete knihovnu iPhoto či Aperture s odkazovanými soubory, tak Photos tuto strukturu převezmou, ale ztratíte možnost odkazované fotografie synchronizovat do iCloudu. Proto v menu pod Soubor – Konsolidovat najdete možnost odkazované originály do knihovny přesunout.

Photos 4

Pokud chcete při importu originály ukládat mimo knihovnu, tak musíte v Předvolbách na záložce Obecné vypnout položku Import: Zkopírovat položky do knihovny Fotek. Pokud tak učiníte, tak od tohoto okamžiku při nových importech originály zůstanou tam, kde jsou a do knihovny se uloží pouze odkazy. Opět platí, že takové fotografie nejdou synchronizovat s iCloudem a hlavně se velice komplikuje jakákoli manipulace s nimi.

U fotografií, jejichž originály už v knihovně jsou, není možné je zpětně přesunout mimo knihovnu. Obecně se tak dá říct, že Apple očekává, že tuto možnost nebudete používat aktivně a jejím úkolem je pouze zajištění zpětné kompatibility. Odkazované soubory jsou komplikací, která práci s Photos velice komplikuje a znemožňuje jednoduchou synchronizaci s iCloudem.

Co je nejlepší?

Hodně záleží na tom, kolik fotografií máte a jakým způsobem je chcete používat. Každé z uvedených řešení má své výhody a osobně považuji za šťastnější první dvě. Odkazované soubory velice komplikují práci s fotografiemi a zejména jejich synchronizaci. Pokud se chcete dozvědět o optimalizaci knihovny víc, můžete přijít na můj kurz Photos.