Kompozice a její pravidla nejen v iPhone fotografii

Všechny fotografie jsou svým způsobem originální. Na každé lze nalézt něco nového nebo zajímavého. Na druhou stranu jen divácky nejatraktivnější snímky mají společný kořen. Tím je dodržování různých kompozičních pravidel. 

V iPhone fotografii platí zcela stejná pravidla jako u běžného fotografování zrcadlovkou nebo kinofilmem. Dodržování kompozičních pravidel má jasný smysl a cíl. V případě, že u každé fotografie dodržíte pár jednoduchých pouček, docílíte toho, že vaše fotka bude zajímavá a lidem se bude líbit.

Dodržování správné kompozice není nijak složité a jde o pouhé poskládání prvků na snímku tak, aby celek působil harmonicky bez rušivých elementů. Na druhou stranu, harmonický snímek si každý představuje po svém, a z toho důvodu jsou i chvíle, kdy je vhodné zapomenout na všechny kompoziční pravidla. K tomu, aby se tak mohlo stát, musíte ale základní pravidla dobře ovládat a musíte rozumět tomu, co děláte, a proč to děláte.

 

Harmonický snímek

Na celkový dojem ze snímku má samozřejmě vliv mnoho faktorů. Přesto na každé fotografii lze nalézt nějaký hlavní objekt nebo předměty, které přitahují divákovu pozornost. Hlavním cílem je vždy navést pozornost diváka tak, aby si dané předměty prohlédl ve stanoveném pořadí, vhodném směru a v přijatelné rychlosti. Tento úkon však musí být zcela nenásilný a přirozený. Pokud tomu tak není, diváka fotografie přestane zajímat a jeho pozornost uteče jiným směrem.

IMG_6924

Když se díváme na fotografie působí na nás nespočet různých faktorů, jako jsou například emoce, barvy, linie, křivky, teplota, počasí, vůně a tak dále. Stejně tak při prohlížení fotografií pracuje náš mozek, který si již dopředu určuje, co chce vidět a jak to chce vidět. Každý jsme totiž ovlivněni nějakými předchozími zkušenostmi.

Odprostit se od všech těchto faktorů je velmi těžké a z toho důvodu je potřeba u fotografování již dopředu přemýšlet a hledat harmonický snímek. Žádný učený však z nebe nespadl a cvičení dělá mistra. Né nadarmo se říká, že je stále potřeba trénovat a cvičit své fotografické oko. Dobrou pomůckou při vytváření harmonického snímku je i ořez fotografie, který může vše ještě zachránit.

 

Linie a křivky

Každý předmět obsahuje nějaké linie nebo křivky. Ty vyhledává náš mozek a snaží se je nějakým způsobem identifikovat. Může jít o různé zakřivené linie, vodorovné, svislé či linie cikcak. Každá linie také tvoří nějaké hranice, které někde začínají a někde i končí. Když se díváme na obrázek, rozložení linií a křivek výrazně ovlivní jeho čtení a také výsledný dojem. Horizontální linie například v krajině vytváří pocit klidu a bezpečí, naopak svislé linie například v architektuře vedou člověka k pocitu síly, výšky nebo mohutnosti.

IMG_2534

Zakřivené linie, které vidíme například na silnicích v podobě esovitých zatáček naopak vyvolávají pocitu toku. Často se využívají také diagonální kompozice, které jsou velmi dynamické nebo sbíhající se linie, které vytváří silný dojem hloubky a prostoru.

IMG_0031

Zkrátka linie a křivky jsou i v iPhone fotografii velmi důležité a je potřeba přemýšlet, jak mají být na výsledné fotografii uspořádány tak, aby snímek zůstal harmonický.

IMG_0397

Tvary a objekty

Kromě křivek a linií je na každé fotografii nějaký objekt či tvar. I ty samozřejmě na lidi působí a mozek se opět snaží na každém snímku nalézt známé předměty, které mu pomohou se zorientovat. V případě, že na obrázku žádný známý tvar nenalezne, bude se cítit zmaten a dezorientován. Stejně tak se stane v případě, že na snímku bude známých tvarů až moc.

IMG_2142

Známé a otřepané pravidlo zní, v jednoduchosti je krása. Platí to i u iPhone fotografie, tedy čím méně rušivých prvků a zbytečných objektů na fotografii budete mít, tím lépe. Na druhou stranu i zmatek může někdy působit zajímavě, ale musí být dopředu zcela zřejmý a promyšlený.

 

Barva

Ať chceme nebo ne, barvy mají na naše vnímání obrovský vliv. Mnoho psychologů zasvětilo svůj život psychologii barev a existuje spousta teorií o tom, jak na nás jaká barva působí a co v nás vyvolává. Podobně je tomu i u iPhone fotografie.

Vnímání barev je ryze subjektivní záležitost a různí lidé mohou na různé barvy reagovat zcela odlišně. Existují lidé, kteří fotografují pouze černobílé snímky. V poslední době je také velkým fenoménem fotografování v HDR. Jiní lidé zase volí velkou saturaci či experimentují s texturou.

IMG_1326

 

Z hlediska kompozice je tedy důležité přemýšlet i o výsledné barvě. Samozřejmě mnoho lze zachránit v následné editaci. Přemýšlejte také o vhodném vyvážení bílé, o kterém jsme již na iPhonefoto psali.

IMG_3602

Světlo a stín

Důležité je také umět pracovat se světlem a stíny. Při vhodném uspořádání objektů může stín vytvořit dojem objemu a prostoru. Stíny jsou klíčové například i v portrétní či modelingové fotografii. Zásadní vliv na stíny má samozřejmě směr světla a jeho intenzita. Svět kolem nás samozřejmě představuje obrovskou paletu různých možností, jak se světlem a stíny pracovat.

IMG_0841

Kompozice v praxi

V kostce jsem srhnul základní faktory, které jsou na každém snímku a zároveň působí i na diváka. Jakmile uvidíte něco, co vás zaujalo, je potřeba začít přemýšlet o tom, jak to dostat na fotografii. Je jasné, že výsledná fotografie nebude mluvit, šustit nebo vonět, tak jak to vidíte vy, ale i přesto je důležité tento váš pocit poskládat na displeji tak, aby jste ho v co možná nejvěrnější podobě předali pozorovateli. Nezapomínejte tedy na harmonii a jednoduchost.

Pokud chcete dosáhnout souladu a harmonie, je vhodné mít v hlavně plán, co chcete divákům sdělit. Mělo by to být vcelku jasné a divák by neměl být ani chvíli na pochybách. Lidé se často snaží sdělit, co nejvíce, což působí spíše zmatek.

IMG_6952

Pokud hledáte, co nejlepší ořez fotografie, tak souladu a harmonie je dosaženo tehdy, když na snímku nic nechybí, nic nepřebývá či nepřečnívá. Častou chybou jsou různé rušivé elementy, které se vyskytují v pozadí či dokonce i v popředí. Může jít nejen o předměty, ale třeba i postavy, další děje či nezajímavé mraky a terén.

Pokud máte pocit, že fotografie je hotová, nechte ji uležet a vraťte se k ní až za pár dní. Bezprostřední emoce většinou pominou a hodnocení je mnohem objektivnější. Můžete také snímek ukázat dalším lidem a nechat je, ať vám řeknou zpětnou vazbu. Nespěchejte s fotkou hned na Instagram či jiné sociální sítě, dejte si na čas.

Volba místa

Vždy když přijdete na nějaké místo, na kterém máte v plánu něco fotit, v klidu se porozhlédněte a přemýšlejte. Někdy se vyplatí udělat i úkrok stranou, kleknout si, lehnout, či jít úplně na druhou stranu ulice. Všiměte si, jak dramaticky se změní kompozice, když změníte i místo.

IMG_3420

Navštěvujte místa, která odpovídají vaší momentání náladě a tomu, co chcete vyjádřit za emoce. Když vás nějaké takové místo zaujme, vracejte se na něj v různých časech a v různém počasí. Jsou snímky, které vyžadují čas a nepočítejte s tím, že to bude vždy jen příjemné. Pro pěkný záběr je potřeba něco obětovat, přivstat si, někam dojít či jen vystoupit z auta. Doma v obýváku těžko pořídíte životní snímek.

Pravidlo třetin (zlatý řez)

Pravidlo třetin lze aplikovat i bez velké teorie. Jednoduše řečeno: hlavní objekty by měly být na průsečíku třetin formátu fotografie, a to nejlépe diagonálně. Rozhodně nepoužívejte umístění hlavního objektu či horizontu na střed, i když k tomu displej iPhonu svádí. Existují i aplikace, které vám s aplikováním zlatého řezu mohou pomoci. Jednou takovou aplikací je například Camera51, která vás intuitivně navede, jak daný snímek vyfotit.

IMG_6966

Snadnou pomůckou je i mřížka, kterou je v dnešní době možné nastavit ve všech iOS aplikacích včetně vestavěného Fotoaparátu. Lehce pak fotografováný objekt umístíte na průsečík třetin daného formátu a vyfotografujete. Princip zlatého řezu používali již od dob renesance všichni velcí umělci při tvorbě svých děl a moc dobře věděli, proč to dělají. Zkuste na to pamatovat i při tvorbě vlastních snímků.

Nestačilo vám, co jste se v článku dozvěděli a chcete se v mobilní fotografii ještě více zdokonalit? Navštivte náš workshop mobilní fotografie.

Zdroj: fotoroman.cz